Hedvábné malované šátky - silky painted scarves

16.02.2016 14:58

V nabídce šátků mám první hedvábný malovaný šátek. Nabídka motivů se bude rozšiřovat.

 

You find my first silky painted scarf in area of scarfs. Sort of these products will be extended soon.