Látky - malované originály/ Fabric – painted originals

02.09.2014 10:53

Tyto originály, od nichž nabízím vždy jen jeden kus, protože jsou vlastně vždy vytvořeny nově a jinak, používám jako další vizuální doplněk chvály, k větší slávě a okrase našich chval, které chceme dávat našemu Pánu.

Používat se můžou různě, třeba jako šátky, kterými pokrýváme prostor chval kvůli barvám nebo vytvoření nějakých obrazů, tvarů... Po straně je tunýlek na tyčku, takže obraz se může použít i jako prapor.

-

This originals I use as other visual supplement during worship, to greater glory and decoration of our worship that we would like to give to our Lord.

They can be used in various ways, as scarfs that cover the worship area because of color or to create various pictures or shapes. At the side is a tunnel for a rod, so it can be used as a flag too.