Stuhy - Ribbons

06.02.2017 19:14

Konečně si můžete objednat i stuhy ke chvále, které jsem podstatně vylepšila.

 

Ribbons for worship are now new and very improved!