A bylo to dobré

Prapor vypravující o nádheře a rozmanitosti Božího stvoření, vyroben z lehké průsvitné látky.

Rozměr: cca 95x120

Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi. ...

A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo velmi dobré. I byl večer a bylo jitro, den šestý. (Gen 1:26,31)

1 520,00 Kč