Co vzejde nad námi

Tento prapor znázorňuje slovo z Bible, Iz 60, 2: Tma přikryje zemi, soumrak národy, ale nad námi vzejde sláva Hospodinova.

Velikost je cca 95x130cm

1 490,00 Kč