Lev, Beránek a Holubice - sada praporů

Sada tří praporů:

Lev z Judy: Znázorňuje sílu, moc a vítězství našeho Pána, Lva z Judy, podle knihy Zjevení 5,5 v Bibli. (Hebrejský nápis "Lev z kmene Judova")

Beránek: Symbol beránka jako Pána Ježíše, který podle Iz 53,7 (Jako beránek k zabití veden byl, a jako ovce před těmi, kdož ji střihou, oněměl, aniž otevřel úst svých.) byl za nás zabit. Ve spodní části je červená jako symbol Jeho prolité krve a nahoře bílozlatá jako symbol vítězství nad smrtí a Božího království.

Holubice: Bílá holubice, symbol čistoty, vždy znázorňovala Ducha Svatého. Tento prapor nám může připomínat, kým v našem srdci má Duch Svatý být - skutečně svatý, čistý, plachý a vznášející se...

Prapory z průsvitné lehounké látky (organza), malba je jednobarevná. Prapor působí jemně, lehce, jeho krása vynikne při pomalejším tanci.

Rozměry: 95x130 cm

3 900,00 Kč
1 300,00 Kč / 1 ks