Palmové ratolesti

Palmové ratolesti jsou symbol vítání krále. V Janově evangeliu jsou zmíněny při vítání Ježíše, jedoucího na oslátku, při vjezdu do Jeruzaléma. Při chvále tímto praporem vítáme Krále králů a vzdáváme mu čest. V horní části praporu je zlatá barva jako symbol Jeho slávy.

Velikost je cca 95x130cm.

1 520,00 Kč