Růžový sad

Znázorňuje spočinutí v Boží náruči, odpočinek v Jeho blízkosti, nádheru a bohatství vykoupení skrze Jeho krev, evokuje Jeho vůni.

Může být ilustrací verše v epištole Efezským 3, (17-) 19 (Kralický překlad): "... A poznati přenesmírnou lásku Kristovu, abyste tak naplněni byli ve všelikou plnost Boží."

Ruční tisk na průsvitné látce.

Velikost je cca 95x130cm 

1 530,00 Kč