Zlomené okovy

Novinka

Prapor z tmavě modré průsvitné látky s motivem, který symbolizuje Boží moc lámat okovy a vysvobozovat zajaté. Ježíš už nás vysvobodil, když místo nás zemřel na kříži. Na nás ale je, zda do této vydobyté svobody vstoupíme. V originálním znění písma má Ježíšovo jméno, Ješua, stejný kořen slova jako vysvobodit (též záchránit, spasit...). Pokud je někdo vysvobozen v Ježíšově jménu, je vlastně vysvobozen ve jménu Vysvoboditele.

(Mt 1:21, Sk 16:26)

Rozměr: 95x130 cm

1 490,00 Kč