Král srdcí - King of hearts

Král srdcí - King of hearts

Kód produktu: Mo6
Vaše cena: 1 320,00 Kč
Dostupnost: Na vyžádání

Zlatá královská koruna, posázená srdci jako drahokamy znázorňuje Otcovu lásku, ujištění, že o každém z nás ví a my jsme v Něm skryti.

Může znamenat i symbol přilby spásy, kterou nám z lásky Pán připravil.

Může být také ilustrací verše z Izajáše 62,3 (Český studijní překlad):

"A budeš skvostnou korunou v Hospodinově ruce a královským turbanem v dlani svého Boha.

Nebo Zachariáš 9,16 (Český studijní překlad): "Hospodin, jejich Bůh, je zachrání v onen den jako ovce svého lidu. Budou jako drahokamy v koruně, budou zářit v jeho zemi."

Velikost cca 95x120cm

 

Gold king‘s crown with hearts means Father‘s love, confirmation that he knows each of us and we are hidden in him.
 It can be also symbol of helmet of salavation, which the Lord gave us with love. It can also be illustration of Isaiah 62,3 or Zachariah 9,15

Gold king‘s crown with hearts means Father‘s love, confirmation that he knows each of us and we are hidden in him.

 It can be also symbol of helmet of salavation, which the Lord gave us with love. It can also be illustration of Isaiah 62,3 or Zachariah 9,15

Size: 95x120cm