Růžový sad - Rose garden

Růžový sad - Rose garden

Kód produktu: Mo2
Vaše cena: 1 200,00 Kč
Dostupnost: Na vyžádání

Znázorňuje spočinutí v Boží náruči, odpočinek v Jeho blízkosti, nádheru a bohatství vykoupení skrze Jeho krev, evokuje Jeho vůni.

Může být ilustrací verše v epištole Efezským 3, (17-) 19 (Kralický překlad):  "... A poznati přenesmírnou lásku Kristovu, abyste tak naplněni byli ve všelikou plnost Boží."

Velikost je cca 95x120cm

 

Image means rest and surrending in God‘s arms. Rest in his presence, beauty and richness. Redemption through his blood. Increase his aroma.

It could be as illustration to scripture Ephesian 3, (17-) 19.

 

Size: 95x120cm

Image means rest and surrending in God‘s arms. Rest in his presence, beauty and richness. Redemption through his blood. Increase his aroma.
It could be as illustration to scripture Ephesian 3, (17-) 19. Image means rest and surrending in God‘s arms. Rest in his presence, beauty and richness. Redemption through his blood. Increase his aroma.
It could be as illustration to scripture Ephesian 3, (17-) 19.