Modlitba se šátkem, aneb "Mám si zakrýt hlavu?"

10.02.2023

Ano, toto je opravdu napsáno v Písmu. A je to dokonce v Novém Zákoně, tedy platné i pro nás, moderní ženy. Nejčastěji na toto téma ženy reagují slovy: "No jo, ale to je z jiné doby, tehdy byla jiná kultura!". Ráda bych ale připomněla, že Bůh se, na rozdíl od kultury, nemění.

Co Písmo říká o nošení šátku?

V dopise 1.Korintským, 11. kapitole je popsané, že žena má při modlitbách, nebo prorokování mít hlavu zahalenou a muž naopak odkrytou. Velmi doporučuji si tuto kapitolu pečlivě pročíst. Je tam vysvětlen vztah mezi Bohem, mužem a ženou. Hlava ženy je muž a hlava muže je Kristus. Otázku mužů nechám na jindy. Při čtení této kapitoly jsem se dostala k otázce: "Proč bych tedy při modlitbách, nebo prorokování, měla nosit šátek?" Tady už jsem si otevřela k porovnání tři překlady Bible:

Bible Kralická: "Každá pak žena, modleci se anebo prorokujicí s nepřikrytou hlavou, ohyžďuje hlavu svou."

Bible 21: "Stejně tak každá žena, která se modlí nebo prorokuje s nezahalenou hlavou, dělá ostudu tomu, který je jí hlavou;"

Bible King James Version: "But every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered dishonoureth her head..." (což znamená hanobit, zneuctít)

Jak to?

Řešila jsem tuto otázku s Bohem a On mi připomněl, že nosím snubní prsten.

Snubní a zásnubní prsten je tradice naší kultury. Toto nám nepřikázal Bůh, ale děláme to jako znamení pro lidi kolem nás. Říkáme tím: "Jsem vdaná/ženatý, mám svého manžela/svojí manželku, a toho/tu jsem se rozhodl/a po celý život milovat a ctít a toto jsme si slíbili před lidmi, úřadem i před Bohem."

Snubní prsten je znamením pro lidi. Dávám tím najevo, že jsem vdaná/ženatý.

V Korintským 11. kapitole se také píše: "Proto ať si žena zahaluje hlavu na znamení autority kvůli andělům." Tak je tedy psáno v překladu B21, Bible kralická nezmiňuje výraz autorita.

Duchovní svět tady je napříč časem i kulturami. Pokud se modlíte, pravděpodobně upoutáte pozornost nejednoho anděla. Pokud se modlíme v Ježíšově jménu, věřím, že dáváme pokyny andělům a ti jdou a konají. Šátek na hlavě modlící se ženy znamená: "Jsem vdaná, před Bohem jsem spojena s mužem, jehož mám v úctě a uznávám, že on je mou hlavou a jeho hlavou je Kristus."

Šátek na hlavě modlící se ženy je znamení pro anděly.

Ale proč hanobím svého manžela, když se modlím nebo prorokuji s odkrytou hlavou?

V minulosti jsem pracovala jako prodejce ve specializované prodejně. Zákazník, který ode mě žádal radu a všiml si, že mám snubní prsten, automaticky mě oslovil "mladá paní".

Pokud půjdu s kamarádkami na večeři, číšník uvidí, že mám snubní prsten a osloví mě "mladá paní".

Na společné večeři s manželem, pokud si číšník všimne prstýnků, bude před manželem o mě mluvit jako o "jeho paní".

Pokud nechám prsten uklizený doma v šuplíku, nedostane se mi pravděpodobně jiného oslovení než "slečno", a tímto zneuctím svého manžela, protože lidem nedám znamení, že k němu patřím.

A pak už si sami doplňte, o kolik vážnější je toto znamení v duchovním světě.

Co tedy chci dát andělům najevo: "Mám hlavu odkrytou, nepatřím k žádnému muži, stojím tu sama před Bohem", nebo: "Jsem vdaná, mám svého manžela v úctě, patřím k (němu), (on) je mou hlavou." Pokud si do závorek dosadíte jméno svého manžela, měl by vám být jasný význam celé této záležitosti.

Každá žena ať se na toto ptá Boha a taky svého manžela. Spolu to pak s Bohem zkoumejte, rozsuzujte a řešte. Není to ten nejvážnější hřích, ani na tom nestojí naše víra. Ale zkoumejte to poctivě, protože to v Písmu není bezdůvodně.

Kristina M.