Co jsou prapory ke chvále?

Proč při chválách nebo modlitbách zdviháme prapory?

Měla jsem pocit, že je to nějaká móda, nějaký novodobý výmysl křesťanských charizmatiků. Když se ale podíváme do historie, můžeme si všimnout, že prapory, vlajky, znaky, zástavy nebo korouhve měly v Božím lidu vždy svoje uplatnění. Význam měly zvláště vojenský, kdy se jimi udávaly povely (Ž 60,6). V Bibli se setkáváme spíše s výrazem korouhev (např. Jr 4,6). Korouhve se též vyzdvihovaly na znamení vítězství. Ale mohly mít i význam symbolický, jako je např. v Písni písní 2,4 (...jeho prapor nade mnou je láska) nebo v Ex 17,15 (I postavil Mojžíš oltář a pojmenoval jej: Hospodin je má korouhev). Korouhev nebo prapor vždy znamenají něco zástupného, nějaký symbol nebo znak autority.

Prapory při chválách vyjadřují vlastně to, co říkáme Bohu v písni melodií nebo slovy, ale barvou nebo obrazem, nebo pohybem toho, kdo prapor nese. Dokonce můžou vyjádřit to, co slovy vyjádřit neumíme. Prapory nám také pomáhají radovat se a jásat před Bohem, vzdávat mu chválu a čest tak, aby to bylo nejen slyšet, ale i vidět.

Řeč nejzákladnějších barev na praporech je asi tato:

červená - Kristova krev

bílá - čistota

žlutá - radost

zlatá - Boží kralování a majestát

stříbrná - vítězství, Boží nádhera

modrá - nebe, Boží přítomnost

zelená - nový život

Každá barva může mít ovšem pro každého jiný, specifický (osobní) význam.

Marta V.

Chcete se o chvále, uctívání a tanci s praporem dozvědět více? Pak neváhejte, a staňte se studentem školy uctívání!

Kdo jsme?

  • Jsme rodinná firma, která téměř 10 let vyrábí prapory, vlajky, šátky, stuhy a další produkty ke chvále našeho Krále. Všechny naše produkty jsou ručně vyráběny v našich dílnách v Plzni. Vnímáme, že je velmi důležité, aby z Českého národa vzešla chvála českým způsobem. Říká se: "Zlaté České ručičky...". Tak proč to nevzít jako požehnání, dar, či dědictví od Hospodina a nerozmnožit ho? (Bible: Lk 19:11-27)
  • Víte kdo to byl Bezaleel? To byl muž, jehož Hospodin naplnil duchem Božím, aby dokázal s důvtipem (vtipně podle BKR) ovládat všelijaké řemeslo a vedl tak tým lidí, kteří podle Mojžíšova příkazu postavili stan setkávání a všechny jeho sounáležitosti. Naše firma ovládá opravdu malý zlomek řemesel, ale vizí do budoucna je tato obdarování rozvíjet a společně se dalšími uměleckými řemeslníky budovat dílo pro Boží slávu.
  • Vše začalo v roce 2013, sice ne v garáži, ale v malém bytečku, dalo by se říct na koleni. Tehdy vznikly, na základě prorockého vjemu, první čtyři prapory. Jejich tvar nebyl ovšem až tak praktický. Že by se Bůh spletl? To bych neřekla. Technická nedokonalost těchto praporů totiž spustila vlnu "Jak to udělat lépe?" a tak vznikaly postupem času další a další kousky a pak přicházeli další prorocké obrazy a začaly vznikat i další malované prapory a technika výroby praporů se zdokonalovala, až bylo na světě více než 20 druhů praporů. 


A co se děje poté, co nám pošlete objednávku?

  • Vaši objednávku přijmeme, zpracujeme, a zkontrolujeme stav na skladě hotových produktů. Zde jsou standardně pouze nejčastěji prodávané kousky.
  • Pokud produkt na skladě není, zařadíme Vaši objednávku do výrobního pořadníku.
  • Když dojde řada na Vaši objednávku, na skladě se odměří potřebný materiál a ten se následně předá do výroby. Některé materiály jsou ovšem hůře dostupné a čekání na jejich naskladnění může trvat nějakou dobu. To bychom s Vámi ovšem hned konzultovali.
  • Prapor ve výrobní dílně stráví čas podle jeho náročnosti. Malované prapory se vyrábí déle (kromě samotné práce musí výtvarník např. nechat barvu průběžně zasychat). Prapory bez malovaného motivu jsou tak vyrobeny o něco dříve.
  • Hotové prapory jdou zpět na sklad, kde dostanou tyčku a jsou zabaleny.
  • Proces od přijetí objednávky po odeslání balíku trvá standardně 3 - 4 týdny (u složitějších objednávek se doba výroby může protáhnout).
  • Pokud je produkt označený jako "dočasně nedostupné", nebo "vyprodáno", buďto není v plánu tento produkt dál vyrábět, nebo je aktuálně u dodavatele nedostupný potřebný materiál.

Co bych měl vědět, než pozdvihnu prapor:

K praporům si můžete také pořídit praktický obal, který je vyroben z velmi odolné a nepromokavé látky. A jak se o takový obal pečuje?

Ano, toto je opravdu napsáno v Písmu. A je to dokonce v Novém Zákoně, tedy platné i pro nás, moderní ženy. Nejčastěji na toto téma ženy reagují slovy: "No jo, ale to je z jiné doby, tehdy byla jiná kultura!". Ráda bych ale připomněla, že Bůh se, na rozdíl od kultury, nemění.

Prapory vyrobené v naší firmě mohou sloužit 10 let a stále vypadat krásně a důstojně. Je k tomu ovšem zapotřebí správná péče a zacházení s praporem. Zde je návod, jak o prapor (ne)pečovat. Opomíjením těchto doporučení riskujete zkrácení životnosti praporů či jejich poškození.