Boží jména

Tento malovaný hedvábný prapor je velmi majestátní. Fialová barva na něm symbolizuje Boží kralování. Na jednotlivých "plamenech" jsou vepsaná různá jména našeho Boha, česky a hebrejsky (psaná latinkou). "Plameny" vycházejí z bílého místa, na kterém je napsáno Boží jméno, kterým se sám On nazval (Bible, Exodus 3.kapitola, 14.verš)

Rozměr: cca 110x140cm

2 000,00 Kč