Král srdcí

Zlatá královská koruna, posázená srdci jako drahokamy znázorňuje Otcovu lásku, ujištění, že o každém z nás ví, jsme Jeho a jsme v Něm skryti.

Může znamenat i symbol přilby spásy, kterou nám z lásky Pán připravil.

Může být také ilustrací verše z Izajáše 62,3 (Český studijní překlad): "A budeš skvostnou korunou v Hospodinově ruce a královským turbanem v dlani svého Boha.

Nebo Zachariáš 9,16 (Český studijní překlad): "Hospodin, jejich Bůh, je zachrání v onen den jako ovce svého lidu. Budou jako drahokamy v koruně, budou zářit v jeho zemi."

Velikost cca 95x130cm

2 850,00 Kč
Dostupné do měsíce