Obraz "Šlapejte má nádvoří"

Tento obraz nás vybízí, abychom chodili na "Hospodinova nádvoří", tam, kde mu budeme blízko, kde budeme nacházet Jeho přítomnost.

Obraz je ze dvou částí, dá se zavřít jako kniha.

450,00 Kč