Sešli déšť

Prapor s motivem, který se odkazuje na toto zaslíbení:

"Žádejte od Hospodina déšť, když má na jaře pršet (v příhodný čas). Hospodin působí hojnou průtrž mračen (hojný déšť), každému na poli zeleň dopřeje." Zach 10:1

Od Hospodina máme žádat déšť v ten pravý čas a to nejen v rovině fyzické, ale i duchovní. Tak jako zemědělci pro své pole potřebují dostatek deště pro svou úrodu, tak církev potřebuje dostatek vláhy, aby prosperovala, rozrůstala se a nesla hojné ovoce.

Na praporu je dole znázorněna vyprahlá zem, na kterou dopadá hojný déšť a s ním spoustu požehnání a darů od Hospodina, což symbolizují zlaté tvary.

Jedná se o hedvábný prapor s malbou a má pružnou tyčku, takže se s ním velmi dobře tancuje.

Rozměr: cca 95x130 cm

3 990,00 Kč
Dostupné do měsíce