Prapory a vlajky ke chvále

"Chvála s praporem je moje modlitba beze slov." Anna M.

Krátce o praporech

Proč při chválách nebo modlitbách zdviháme prapory? Co vlastně prapory znamenají?

Měla jsem pocit, že je to nějaká móda, nějaký novodobý výmysl křesťanských charizmatiků. Když se ale podíváme do historie, můžeme si všimnout, že prapory, vlajky, znaky, zástavy nebo korouhve měly v Božím lidu vždy svoje uplatnění. Význam měly zvláště vojenský, kdy se jimi udávaly povely (Ž 60,6). V Bibli se setkáváme spíše s výrazem korouhev (např. Jr 4,6). Korouhve se též vyzdvihovaly na znamení vítězství. Ale mohly mít i význam symbolický, jako je např. v Písni písní 2,4 (...jeho prapor nade mnou je láska) nebo v Ex 17,15 (I postavil Mojžíš oltář a pojmenoval jej: Hospodin je má korouhev). Korouhev nebo prapor vždy znamenají něco zástupného, nějaký symbol nebo znak autority.

Prapory při chválách vyjadřují vlastně to, co říkáme Bohu v písni melodií nebo slovy, ale barvou nebo obrazem, nebo pohybem toho, kdo prapor nese. Dokonce můžou vyjádřit to, co slovy vyjádřit neumíme. Prapory nám také pomáhají radovat se a jásat před Bohem, vzdávat mu chválu a čest tak, aby to bylo nejen slyšet, ale i vidět.

Řeč nejzákladnějších barev na praporech je asi tato:

červená - Kristova krev

bílá - čistota

žlutá - radost

zlatá - Boží kralování a majestát

stříbrná - vítězství, Boží nádhera

modrá - nebe, Boží přítomnost

zelená - nový život

Každá barva může mít ovšem pro každého jiný, specifický (osobní) význam.

Nabízím prapory různých barev a tvarů jako vizuální doplněk k Boží chvále a uctívání. Jsou vhodné pro Davidovy stánky, večery chval, modlitebně - prorocká setkání, i pro chvály při shromáždění a Bohoslužbě. Praporů je několik druhů. Při chvále je třeba s tím počítat - jinak zacházím s lehkým stříbrným, jinak s těžkým červeným praporem. Dětské prapory jsou malé, s krátkými tyčkami, aby nedošlo k poranění souseda. Prapory je možné objednat v různých rozměrových a barevných variantách, záleží na domluvě. Nabídku budu postupně rozšiřovat. Hotové prapory je nejlepší převzít osobně, případně zasílám kurýrem.

Jsem výtvarnice s vystudovanou Střední umělecko-průmyslovou školou v Praze-Žižkov, obor hračka a Vyšší odbornou školou grafickou v Jihlavě, obor multimediální animovaná tvorba, zaměření klasická animace. Pokud by vás zajímala moje další tvorba, můžete se podívat na moji webovou prezentaci.

Novinky

Prapor pro děti XS

Praporky pro nejmenší chváliče. Máme nové motivy! Skladem jsou různé tvary a barvy, viz foto. Pošlu náhodný kus, pokud jste ale vybrali jeden konkrétní, napište toto přání do poznámky k objednávce.

100,00 Kč

Lev, Beránek a Holubice - sada hedvábných praporů

Sada tří praporů: Lev z Judy: Znázorňuje sílu, moc a vítězství našeho Pána, Lva z Judy, podle knihy Zjevení 5,5 v Bibli. Beránek:  Symbol beránka jako Pána Ježíše, který podle Iz 53,7 ( Jako beránek k zabití veden byl, a jako ovce před těmi, kdož ji střihou, oněměl, aniž otevřel úst svých.) Ve spodní části je červená jako symbol Jeho prolité krve a nahoře bílozlatá jako symbol vítězství nad smrtí a Božího království. Holubice:  Bílá holubice, symbol čistoty, vždy znázorňovala Ducha Svatého. Tento prapor nám může připomínat, kým v našem srdci má Duch Svatý být - skutečně svatý, čistý, plachý a vznášející se... Jedná se o velké hedvábné prapory s vícebarevnou malbou. Hedvábí je jemná látka, která krásně opisuje pohyb ruky a působí elegantně. Prapor má křidélko, což ještě znásobí eleganci pohybu. Rozměr: 110x140 cm

5 400,00 Kč